Entreprenad

Vår entreprenadavdelning åtar sig allt från projektering och utveckling till en funktion som uppfyller ditt behov. Vi utvecklar din idè till färdig produkt. I våra elinstallationer använder vi bara innovativa lösningar för att du som kund ska få ta del av det bästa för din installation.

Vi har mycket erfarna projektledare, projektörer och montörer med många års erfarenhet som genomför projektet.

ELAN EL utför projektering inom Kraft, Högspänning, Belysning, Tele, Datainstallationer, Datanät, Kommunikation, Elvärme mm.

ELAN EL Entreprenad utför/ installerar:

  • Hög -och Lågspänningsställverk, Tranformatorinstallationer
  • Styr och reglerteknik
  • Reservkraftanläggningar
  • Kondensatorbatterier
  • Tele-, datanät och fiberkontaktering
  • Belysning och belysningsstyrning
  • Ljudsystem (bl.a. Sonos multi-room music system)
  • Elvärme
  • Energibesparing, detta med en tydlig ekonomisk fördel för beställaren

En belysningsanläggning kan vara en stor effektslukare. Genom att låta ELAN EL göra en belysningsberäkning samt besparingskalkyl kan man få svart på vitt hur mycket pengar man sparar genom att byta till nya moderna armaturer.

Med kompetens och produktkännedom inom svagströmsinstallationer projekterar, installerar och driftsätter vi alla typer av säkerhetssystem; Brandlarm, Inbrottslarm, Passagesystem, Kameraövervakning.

Våra kundgrupper är bl.a. inom Industrier, Företag, Kontor, Sjukhus, Skolor och Bostäder.

Automation

Vår automationsavdelning konstruerar och bygger allt från enstaka apparatskåp till hela anläggningar för automation. Vi utvecklar din idè till färdig produkt med funktioner som uppfyller ditt behov. Med ritning, projektering, konstruktion och installation på plats. Vi utför även programmering och driftsättning av PLC-system och överordnade system (HMI). Hos oss får du allt från samma leverantör.

ELAN EL har stor erfarenhet och bred kompetens inom automation. Projekten omfattar bl.a. styrning av bil -och passagerarramper, styrning av sido och akterklaffar, spårväxlare, parallellstyrning av hydraulcylindrar till telescop jorden runt, automationsanläggningar för industrier och företag, generatorer och turbiner på fjärrvärmeanläggningar runt om i Sverige och Norden.

Vi åtar oss även hela entreprenader inom styr och reglerteknik.

ELAN EL hjälper många fastighetsägare med fastighetsautomation och energieffektivisering bl.a. när det gäller belysning och styrning av ventilation och värme. Detta med en tydlig energibesparande nytta för beställaren.

Service för industri och företag

ELAN EL erbjuder elservice i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och statuskontroller. Vi ser till att våra kunder har en driftsäker produktion med kontinuerligt underhåll och snabb service. Vår lokala närvaro är en god förutsättning för Din trygghet. Vårt serviceteam utför service av elinstallationer till industrier, företag, kontor, sjukhus, skolor, hamnar, butiker och bostäder.

Planerat underhåll och bra service är den bästa försäkringen mot kostsamma driftstörningar i Er anläggning. ELAN EL utför utförliga statuskontroller, besiktningar och dokumentationer av elanläggningar för att minimera framtida och dyra driftstopp.

Vi tecknar ramavtal, underhållsavtal och service/-eldriftansvarsavtal. Läs mer under Eldriftansvarsavtal.

Vi utför termofotografering av exempelvis ställverk, motorer mm. till industrin eller verkstaden.
Inom serviceorganisationen hjälper vi till med: Allmänna El- och Teleinstallationer, Belysning, Kraft, El-kontroll, Atex-installationer (fd EX), Kabelsökning mm.

Elservice för privatpersoner

Våra montörer har bred erfarenhet inom alla områden, djup kompetens och hög servicegrad, allt för att du som kund ska få bästa möjliga service. Våra servicebilar är utrustade med elmaterial för de allra flesta servicearbeten och även ofta till oförutsedda arbeten vilket betyder mindre tidsåtgång för arbetet och en kostnadsbesparing för dig som kund.

Vi gör alla typer av elinstallationer i din villa eller lägenhet, såsom installation av jordfelsbrytare, inne -och utebelysning, utbyte av gamla -befintliga elledningar, installation av brand -och inbrottslarm mm. Glöm inte att utnyttja ditt ROT-avdrag om du ska bygga till eller göra någon form av renovering.
Läs mer under ROT-avdrag.

Vi kan ge dig en dokumentation på husets elanläggning innan husköp, då får du reda på vad som eventuellt behövs åtgärdas utan att bli överraskad i efterhand. Ett elsystem som t.ex. belastas med mer än vad det byggdes för medför en risk att bostaden börjar brinna! Genom EIO:s Eltest gör vi en grundlig elbesiktning av ditt hus. Du ansvarar för att den fasta elinstallationen är säker i din villa eller fritidshus. Hur elsäkert är ditt hem?

Ljud, ljus, bild och övervakning.

Läs om affärsområdet här nedan eller…
Gå direkt till ELAN DIGITAL:s hemsida!

Multiroom – ljud, ljus & bild.
ELAN DIGITAL projekterar och installerar produkter och system inom custom installation – designade ljud- och bildprodukter som integreras i omgivningen, hemmabiosystem, multiroom-system, hemautomation och styrsystem. Komplett teknik för både privata och offentliga miljöer. Läs mer på www.elandigital.se

I alla sammanhang där det behövs ljud, ljus och bild. Vi antar alla utmaningar. Vår kunskap, ambition och kreativitet har inga begränsningar.

Våra uppdragsgivare finns inom alla branscher. Hotell, konferensanläggningar, SPA och rekreation, affärscentrum, andra offentliga miljöer samt privata hemmaanläggningar i både stort och smått.

Inga krångliga manualer.
Vi menar att utrustningen i alla lägen skall vara enkelt att sköta. Vare sig det handlar om; avancerade ljus- och ljudsysytem, projiceringsdukar och mörkläggningar som skall upp och ner, värme, ventilation, dörrar som skall stängas och öppnas, larm som skall på eller av etc. Allt skall kunna hanteras med endast ett par enkla knapptryckningar från ett enda ställe.
Inga krångliga manualer – vi lovar, det är så ELAN DIGITAL jobbar med ljud, ljus och bild!

Vi lägger ner mycket kraft på att kunna erbjuda smarta lösningar med högsta kvalitet. För oss räcker det inte med att du är nöjd – du måste förbli nöjd! Vi ställer höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners och därför skall du som kund ställa höga krav på oss. Det är precis så vi vill ha det!

ELAN DIGITAL ställer alltid upp för gratis konsultation.
Låt oss boka tid för att på plats inventera behov och förutsättningar. Möjligheterna är obegränsade och vid ett besök kan vi ganska snabbt göra en första uppskattning för att anpassa önskemålen till rätt pris- och kvalitetsnivå.

Det är inga problem att vara lite bekväm.
Vare sig du väljer ett mindre system, ett stort eller t.o.m. ett gigantiskt system så fixar ELAN DIGITAL det.
Du vill sömlöst kombinera musik, TV och telefon-baserade funktioner som intercom och personsökning för att skapa en hela-huset-underhållning. Du vill enkelt kunna röra dig från rum till rum men samtidigt kontrollera och komma åt centralt belägen audio- och videoutrustning.
Du vill ha multi-room audio/video och hemautomationsystem integrerat med säkerhet, klimat, belysning etc. Du vill kunna kontrollera det hela genom ett enkelt, intuitivt gränssnitt på valfri enhet: fjärrkontroll, pekplatta, infälld pekskärm, iPhone, iPad eller PC, var som helst i hemmet eller var som helst i världen.
Så vill du ha det… eller hur? Lugn, ELAN DIGITAL förstår dig precis och vi både kan och vill hjälpa dig!

ELAN DIGITAL ljud, ljus, bild – hela tekniken med endast en eller ett par knapptryckningar!

Klicka dig vidare i bildgalleriet nedan.
Här är bl a bilder från Ystad Saltsjöbad där ELAN DIGITAL levererat och installerat all teknik.

Eldriftsansvarsavtal

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du inte är elektriker och saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med “Innehavare” menas en person som genom t.ex. arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.

Krav på innehavaren av Elanläggning (Lagtext):
Innehavaren är skyldig att se till att elanläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den är säker för person, husdjur och egendom.

Detta är viktigt vid händelser av skada och försäkringsfrågor.

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med ELAN EL får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Överenskommelsen om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift, lägre totalkostnad och minimal brandrisk.

Läs mer på: EIO:s hemsida

Kontakta oss om du vill ha mer information gällande Ditt ansvar och Eldriftansvarsavtal.

ROT-avdrag

Som privatperson får du som ska bygga nytt, bygga till eller renovera göra ett skatteavdrag med 30% på arbetskostnaden när du ska anlita elektriker. Från den 1 juli 2009 ska vi som säljare av tjänster som är berättigade till ROT-avdrag, endast fakturera halva arbetskostnaden inkl. moms till kunden. Sedan begär vi en utbetalning från Skatteverket på motsvarande belopp.

Betalningsvillkoren är tio dagar på fakturor som innehåller ROT-avdrag.
Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.
Är du intresserade av arbeten som berör ROT-avdrag? Hör av dig till oss för mer information.