Byte Styrsystem Ystad Hamn

Byte av styrsystem till Bilramp för Polen färjor, bytet skedde under natten för att inte påverka den dagliga trafiken.

Elan EL AB fick i uppdrag att utföra installationer och programmering i samband med att Ystad Hamn böt hydraulikaggregat för en av bilramperna till Polen färjorna.

Bilrampen hade innan manövrerats för hand och stått med pumpar till under hela dagen då färjorna ligger i hamn. Efter ombyggnad så manövreras bilrampen via radio och har optimerats så endast 1 pump är till då bilrampen ligger på båten i sk flytläge. Då lossning eller lastning är klar kan bilrampen med enkelhet lyftas av och pumpar stoppas vilket i sin tur leder till besparingar.

Swedish Biogas Jordberga

Oct 10 at 12:36pm
ELAN EL installerar på Swedish Biogas anläggning i Jordberga. Anläggningen tillverkar Biogas och kommer att bli den största i Europa.